ติดต่อเรา

เจ้าของโครงการร่วม

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

 • ชั้น 3 อาคาร กสท. โทรคมนาคม
  72 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 • โทรศัพท์: +66 (2) 033 8000

 • โทรสาร: +66 (2) 033 8001


เจ้าของโครงการร่วม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

 • 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

 • โทรศัพท์: +66 (2) 265 6500

 • อีเมล์: webmaster@onep.go.thบริษัทที่ปรึกษา

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

 • 3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

 • โทรศัพท์: +66 (2) 763 2828

 • โทรสาร: +66 (2) 763 2800

 • อีเมล์: uae@uaeconsultant.com